Stephen Tipton, The Ground, Method, and Goal of Amandus Polanus’ (1561–1610) Doctrine of God: An Historical and Contextual Analysis. PhD-thesis ETF Leuven

van Bekkum, K. (Examiner)

Activity: Examination typesExamination

Description

Examination PhD-Thesis
Period10 Sep 2020
ExamineeStephen Tipton
Examination held atETF Leuven