Biografie Willem Groen van Prinsterer (1801-1876)

Project Details

Description

Dit vierjarige project draait om onderzoek naar het leven en werk Groen van Prinsterer, de 19e eeuwse politicus, historicus, journalist en filantroop. Het belangrijkste doel is het schrijven van een omvattende wetenschappelijk verantwoordde biografie van Groen.
Short titleGroenbiografie
StatusActive
Effective start/end date1/04/211/04/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.