Wat is er met de tucht gebeurd? Een onderzoek naar de praktijk van de kerkelijke tucht in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

Dit artikel beschrijft een tweeledig onderzoek (2015-2016) naar kerkelijke tucht binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv): een kwalitatief deel met 52 interviews, en een kwantitatief deel onder negentien gemeenten in vier classes. Het theoretisch kader laat zien dat zien dat tucht voor de GKv (ontstaan in 1944) nauw samenhangt met de eigen ecclesiologische identiteit. Uit het onderzoek blijkt dat tucht nog steeds wordt toegepast, inclusief excommunicatie. Leertucht wordt weliswaar belangrijk geacht maar niet toegepast, en met tucht in ethische kwesties wordt zeer terughoudend omgegaan. De niet-publieke fases van tucht komen vaker voor dan de publieke fases. Kerkleden vinden tucht nog steeds van belang, hoewel daadwerkelijke uitoefening hiervan op minder instemming kan rekenen. In de afsluitende theologische evaluatie wordt voor deze discrepantie rond kerkelijke tucht een verklaring geboden: de moeite om met tucht om te gaan weerspiegelt de zoektocht naar een duidelijke identiteit in de laat-moderne samenleving. Tucht is daarbij echter niet alleen een hindernis. Tucht kan juist ook een zinvolle kerkelijke praktijk zijn om deze zoektocht te belichamen.
Original languageEnglish
Title of host publicationVast en vluchtig
Subtitle of host publicationKerkrecht in de traditie van Emden 1571
EditorsKlaas Willem de Jong, Leon van den Broeke
Place of PublicationKampen
PublisherSummum Academic Publications
Pages115-149
Number of pages34
ISBN (Print)9789492791336
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • Church Polity
  • Ecclesial Practices
  • Empirical Research
  • Church Law
  • Church Discipline
  • Reformed Churches (liberated)

Cite this